Namens de Samenwerkende Friese Huurdersorganisatie: een (financieel) steuntje in de rug

Dit platform is voor Friese huurders die een (financieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken. U vindt er wellicht mogelijkheden om uw woonlasten te beperken en/of uw huishoudinkomen te vergroten. Door uw woonplaats in te toetsen, vindt u meer informatie.

Huurdersregeling insturen

Wij willen graag met ieders hulp deze website verder onderhouden. Kent u of maakt u gebruik van een regeling die nog niet op deze website staat vermeld? Of is een regeling op deze website verouderd? Reageert u dan via dit formulier.