Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.
De SVB zorgt ervoor dat onder andere kinderbijslag en AOW-pensioen op tijd en correct worden uitbetaald.