Contact

De gezamenlijke huurdersverenigingen dragen met behulp van belangenbehartiging bij aan een goede beschikbaarheid van betaalbare en kwalitatief eigentijdse woningen voor huurders. Een woningvoorraad die tevens beantwoordt aan redelijke eisen op het gebied van variaties, zowel in typen woning als in prijsklassen. En zodanig, dat huurders in de gelegenheid zijn te wonen in een veelheid aan gemengde buurten.

Vragen?

Wij zijn er om u te helpen, vul onderstaand formulier in en wij zullen uw vraag doorzetten naar de verantwoordelijke voor uw kwestie.

Deze website is ontwikkeld door

Huurdersvereniging Brandaris, Huurdersvereniging Franeker, Huurdersvereniging Sneek, Huurdersvereniging Haskerland, Huurdersbelangenvereniging Heerenveen, Huurdersvereniging Zuidwest Friesland, Huurdersvereniging Lemsterland, Huurdersplatform MEVM, Huurdersvereniging Harlingen, huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en Huurdersplatform Nieuw Elan.