Kindpakket voor sport, muziekles, schoolreisje

Als uw kind niet mee kan doen met schoolse of buitenschoolse activiteiten omdat u dat niet kunt betalen, kunt u soms een beroep doen op het kindpakket. Daardoor kan uw kind bijvoorbeeld sporten, op muziekles, mee op schoolreisje.