Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U kunt een verzoek doen bij de gemeente om kwijtschelding te krijgen voor de aanslag gemeentelijke belasting, bijvoorbeeld voor:
• afvalstoffenheffing;
• rioolheffing voor gebruiker;
• hondenbelasting (eerste hond);
• de aanschaf van een Nederlandse Identiteitskaart.