Advies over uitkeringen, schuldhulpverlening en belastingzaken

Suska: Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden Steunpunt Kollumerland/ Achtkarspelen.
De regels omtrent arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand en sociale zekerheid zijn ingewikkeld. SUSKA adviseert over de verschillende uitkeringen zoals WIA,WW, Bijstand, WAO, AOW en WAJONG. Maar ook over de schuldhulpverlening en belastingzaken zoals inkomstenbelasting en toeslagen.