Belangenbehartiging uitkeringsgerechtigden

Belangenbehartiging Sunof Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Noordoost Friesland (SUNOF) houdt iedere woensdag spreekuur van 10.00 – 12.00 uur in: ‘De Herberg’, Harddraversdijk 1 in Dokkum. Tel.: 06 46 57 87 00 E-mail: sunofdokkum@outlook.com

Ook is huisbezoek mogelijk. Op het spreekuur kunnen zij hulp bieden bij het aanvragen van een uitkering of voorziening en geven ondersteuning en advies bij contacten met instanties.