Belangenbehartiging uitkeringsgerechtigden

Cliëntenraad Smallingerland behartigt de belangen van personen die aanspraak (kunnen) maken op een uitkering of regeling van Sociale Zaken . Zij werkt daarbij onafhankelijk van de gemeente.