Belangenbehartiging uitkeringsgerechtigden

De cliëntenraad is een onafhankelijke raad van mensen met een uitkering in de gemeente Súdwest-Fryslân.
De cliëntenraad komt op voor de belangen van mensen die een Participatiewet-uitkering ontvangen en geeft de gemeenten gevraagd en ongevraagd advies.