Bijdrage schoolkosten

Dit is een bijdrage voor de opvoeders van schoolgaande kind(eren) tot 18 jaar. Denk hierbij aan boeken, een rekenmachine of gymkleding.