Bijzondere bijstand

Soms is er sprake van bijzondere omstandigheden die leiden tot extra kosten. Als deze kosten in uw situatie bijzonder en noodzakelijk zijn en u ze niet uit uw inkomen kunt betalen, dan kunt u misschien voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Daarvoor gelden wel strikte regels en voorwaarden.