Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere kosten. Bijvoorbeeld de extra kosten die u heeft als u chronisch ziek bent of een beperking heeft. Of de extra kosten voor uw schoolgaande kinderen.