Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? En kunt u daarnaast geen beroep doen op uw sociaal netwerk, andere regelingen of het eigen vermogen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand. Uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden kunnen via een aanvraagformulier de bijzondere bijstand aanvragen