Bijzondere bijstand

Soms brengen bijzondere omstandigheden extra kosten met zich mee. Kosten die u niet zelf kunt betalen of ergens anders vergoed kunt krijgen . Het gaat dan vaak om kosten die u moet maken door ziekte of om sociale redenen. In bepaalde situaties kan de afdeling Sociale Zaken van de gemeente u bijzondere bijstand verstrekken voor deze kosten.