Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso

De gemeente heeft voor minima een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij De Friesland Zorgverzekeraar . Deze verzekering heet de AV Frieso. Deze verzekering heeft een uitstekende dekking tegen een lagere prijs.