Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar De Friesland.