Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso

De gemeente heeft voor minima een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij De Friesland Zorgverzekeraar. Deze verzekering heet de AV Frieso. Deze verzekering heeft een goede dekking tegen een lagere prijs.