Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso

De AV Frieso is een ‘collectieve’ ziektekostenverzekering voor inwoners met een laag inkomen. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft deze verzekering afgesloten bij De Friesland. De verzekering geeft een goede dekking tegen een lage prijs. De AV Frieso bestaat uit een basisverzekering én een aanvullende verzekering.