Hulp bij het invullen/aanvragen formulieren

De Formulierenbrigade van het Bolwerk
Vrijwilligers ondersteunen vooral mensen met een inkomen rond het minimum en/of met hoge onkosten. Samen met u zoeken zij naar oplossingen. Bijv. het invullen van formulieren voor kwijtschelding, voorzieningen en toeslagen. Ook kan de vrijwilliger helpen met het sorteren en ordenen van de administratie.

Contact, tel: 0519-292223.