SWF Belangenbehartiging uitkeringsgerechtigden

Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân (UGS) biedt onder andere ondersteuning bij:
Het aanvragen van een uitkering en/of voorziening, zoals o.a. WWB-uitkering, Bijzondere bijstand, Minima bijdrageregeling gemeente, WIA, Wajong en WW.
Advies en ondersteuning bij schulden/betalingsproblemen Advies en ondersteuning bij bezwaarschriftprocedures