De Friese Rechtshulp

De Friese Rechtshulp houdt Juridisch Spreekuur
In de bibliotheek van Sneek wordt iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur gratis juridisch spreekuur gehouden.
Bestemd voor mensen met een smalle beurs.
Een afspraak maken is niet nodig.

De Friese Rechtshulp
Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden
(058) 8700055