Kindgebonden budget

Dit is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Het is een bedrag per maand dat de Belastingdienst uitbetaalt. Als u kinderbijslag krijgt, kunt u ook een kindgebonden budget krijgen