Kindpakket voor sport, muziekles, schoolreisje

Als uw kind niet mee kan doen met schoolse of buitenschoolse activiteiten omdat u dat niet kunt betalen, kunt u soms een beroep doen op het kindpakket. Daardoor kan uw kind bijvoorbeeld sporten, op muziekles, mee op schoolreisje.
In Achtkarspelen zijn de medewerkers van de dorpenteams en de jeugdteams tussenpersoon. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0511.