Kwijtschelding gemeentelijke belasting

U kunt een verzoek doen bij de gemeente om kwijtschelding te krijgen voor de aanslag gemeentelijke belasting, bijvoorbeeld voor:

  • afvalstoffenheffing;
  • rioolheffing voor gebruiker;
  • hondenbelasting (eerste hond);
  • de aanschaf van een Nederlandse Identiteitskaart.