Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingaanslag van de gemeente niet betalen? Dan hoeft u die misschien helemaal niet te betalen, of misschien maar voor een deel. Dit heet kwijtschelding.
U kunt kwijtschelding aanvragen bij het noordelijk belastingkantoor.