Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Moet u gemeentebelasting betalen en heeft u daar geen geld voor?
Misschien is uw inkomen te laag voor gemeentelijke heffingen of belastingen. Kwijtschelding is mogelijk, geheel of gedeeltelijk. Denk aan de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.