Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U kunt een verzoek doen bij de gemeente om kwijtschelding te krijgen voor de aanslag gemeentelijke belasting, bijvoorbeeld voor:
• onroerende-zaakbelasting
• rioolheffingen
• afvalstoffenheffing
• precariobelasting woonschepen en woonwagens
• de gemeente Leeuwarden verleent geen kwijtschelding voor hondenbelasting en een extra sortibak