Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten

U komt in aanmerking voor volledige kwijtschelding als u een inkomen op bijstandsniveau hebt (100%)

Kwijtschelding regelt u bij het noordelijk belastingkantoor.