Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U krijgt kwijtschelding als uw inkomen op of onder de bijstandsnorm ligt die voor u geldt. Daarbij telt ook uw vermogen mee, bijvoorbeeld uw spaargeld of de dagwaarde van uw auto of caravan. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan gelden voor u andere normen. Deze vindt u ook in de tabel van bijstandsnormen.