Kwijtschelding leges ID-kaart

In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding krijgen van de verschuldigde leges van een identiteitskaart.