Landelijke toeslagen en subsidies

Weet u op welke toeslagen en landelijke subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Via de website van het Nibud kunt u zien op welke landelijke tegemoetkomingen u recht heeft. U kunt ook direct berekenen wat deze regelingen u opleveren. Ook vindt u de instantie waar u de aanvraag voor tegemoetkoming kunt doen, bijvoorbeeld de Belastingdienst. Vaak kan de aanvraag zelfs direct via internet.