Lauwersregeling

Als u een laag inkomen hebt, kunt u een tegemoetkoming krijgen voor kosten van maatschappelijke participatie: zoveel mogelijk in groepsverband meedoen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten.