Onafhankelijke cliëntondersteuner

Heeft u binnenkort een gesprek met uw gebiedsteam? Dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen om daar bij te zijn. Bijvoorbeeld een familielid of vriend. Weet u niet wie u kunt vragen? Dan kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) inschakelen.
Bent u het niet eens met een beslissing van het gebiedsteam, de gemeente of de Dienst Noardwest-Fryslân? Dan kan de ondersteuner u informeren over uw rechten en plichten, ondersteunen bij een klachten- en/of bezwaarprocedure, of een luisterend oor bieden.