Regelhulp

Hier vindt u meer informatie over bijstand en minimaregelingen. Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Met actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn gemeente, het CIZ, UWV en SVB.