Regeling aftrek specifieke zorgkosten

Misschien heeft u meer kosten dan anderen omdat u een ziekte of beperking heeft. U moet bijvoorbeeld uw kleding extra vaak wassen, de verwarming wat hoger zetten, of u heeft een speciaal dieet. Kijk eerst of uw zorgverzekering deze kosten vergoedt. Krijgt u geen vergoeding of blijft er een bedrag over? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente of deze kosten aftrekken bij de belastingen.