Regeling aftrek specifieke zorgkosten

Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan kunt u die vrijwel zeker aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting, onder het kopje‘specifieke zorgkosten’. Of een beroep doen op de regeling voor bijzondere bijstand van de gemeente.