Tegemoetkoming ID bewijs

U kunt een tegemoetkoming voor een ID-bewijs aanvragen wanneer uw maandelijks inkomen lager is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De vergoeding bedraagt € 30,00 per identiteitsbewijs.