Aanvragen uitkering

Het aanvragen van een bijstandsuitkering voor levensonderhoud gaat altijd via www.werk.nl
U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Wilt u een uitkering aanvragen op grond van de Ioaw, Ioaz of het Bbz 2004? Neem dan contact op met DE afdeling Sociale Zaken.