Wat is de Wmo?

Leven met een beperking is niet altijd eenvoudig. Maar als het nodig is, kan de overheid u helpen om toch zo zelfstandig mogelijk te leven en mee te doen in de maatschappij. Daar is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor. Heeft u behoefte aan advies of ondersteuning vanuit de Wmo? Neem dan contact op met uw gebiedsteam.