Wmo-loket gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking of belemmering heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.
Voor meer informatie over de Wmo en de mogelijkheden van zorg en ondersteuning, neem contact op met de gemeente (14 058) of het sociaal wijkteam bij u in de buurt.
Op de website van Amaryllis Leeuwarden is meer en gedetailleerde informatie terug te vinden over de aanpak en werkwijze van de sociale wijkteams.