Wmo-loket gemeente Opsterland

Het Gebiedsteam ondersteunt inwoners vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met zo lang mogelijk thuis wonen, dagbesteding, meedoen in de maatschappij, etc.